انواع صنایع دستی مخمل

بافت مخمل به دو شیوه مخمل ساده و پارچه مخمل نقش برجسته به‌وسیله دستگاه نساجی انجام می‌گیرد. هنرمندان برای تولید کردن این پارچه ابریشم طبیعی را مورد استفاده قرار می‌دهند و نقش‌های با اصالت و سنتی ایجاد می‌کنند. در بافت این پارچه، تار یا چله مورد استفاده قرار گرفته است كه تولید پرز یا نقش خواهد کرد و اگر پارچه مخمل طرح برجسته داشته باشد، از ارزش بالاتری هم برخوردار