استفاده از گلیم

مقایسه استفاده از گلیم در دنیای سنتی در مقابل زندگی مدرن

گلیم نوعی صنایع دستی و یکی از هنرهای ظریفی است که از دیرباز برای مفروش کردن خانه توسط ایرانی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است و در دن...

ادامه مطالعه